Tư vấn chọn trường đại học khối A

Cao đẳng Y tế Khánh Hòa sẽ tư vấn chọn trường đại học khối A theo từng mức điểm để các bạn có thể lựa chọn được trường đại học phù hợp nhất với năng lực của bản thân. 19 điểm khối A nên chọn trường nào? STT Mã Trường Tên Trường Ngành học 1…