Kinh Tế

Tầm quan trọng của bất động sản trong nền kinh tế thị trường

Ngày nay, bất động sản đang ngày một mở rộng và phát triển, đóng vai trò quan trọng hơn trong nền kinh tế thị trường của đất nước. Tầm quan trọng đó thể hiện như thế nào, tìm hiểu xem nhé!

Bất động sản và những hiểu biết cơ bản

Đầu tư bất động sản là một hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế hàng hóa, nhờ đó kinh tế hàng hóa phát triển, đầu tư được mở rộng cả về phạm vi, quy mô và hình thức.

Hàng hóa bất động sản bao gồm một số đặc điểm sau: phụ thuộc vào tính hữu ích của nó trong nền kinh tế; cung cấp tính hữu ích và tiện nghi cho người sử dụng, từ đó làm nền tảng cho các hoạt động khác; tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư và những người tham gia hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bất động sản đang trở thành một phương thức kinh doanh phổ biến

Bất động sản đang trở thành một phương thức kinh doanh phổ biến

Vai trò của kinh doanh bất động sản trong nền kinh tế thị trường

Thị trường bất động sản là một trong những bộ phận không thể tách rời của hệ thống kinh tế thị trường hoàn chỉnh của nước ta hiện nay. Do vậy mà nó đóng vai trò quan trọng và đang từng bước nâng cao.

Là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng

Thị trường bất động sản là nơi giúp người mua và người bán gặp gỡ và thỏa thuận với nhau, tạo điều kiện cho hoạt động giao dịch, mua bán bất động sản thuận lợi hơn. Việc xây dựng thị trường bất động sản chính là sự tôn trọng và phát huy vai trò tự điều tiết, là sự thiết lập một cơ chế khách quan đảm bảo cho bất động sản có thể được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Là nơi thực hiện tái sản xuất các yếu tố sản xuất cho chủ thể kinh doanh bất động sản

Trên thị trường, các chủ thể kinh doanh bất động sản và những người tiêu dùng cùng thực hiện việc mua bán. Đóng vai trò là một hàng hóa đặc biệt, bất động sản được chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu từ người này sang người kia thông qua giao dịch và thỏa thuận.

Thị trường bất động sản còn đóng vai trò chuyển hóa vốn từ hiện vật sang giá trị, đây là một nhân  tố quyết định tốc độ trung chuyển vốn của các chủ thể kinh doanh trên thị trường. Thị trường này là một sự bổ sung tương đối quan trọng cho sự hoàn thiện và phát triển một cách đồng bộ cơ chế kinh tế thị trường đối với một quốc gia.

Góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới về hoạt động quản lý đất đai, nhà ở, các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình công cộng và các cơ sở kinh tế khác

Bằng chiến lược xây dựng và phát triển thị trường bất động sản, Nhà nước đã bổ sung, hoàn thiện hệ thống Pháp luật, hệ thống chính sách quản lý cũng như tổ chức quản lý, tạo điều kiện cho thị trường được mở rộng và phát triển, góp phần khắc phục tình trạng đầu cơ, tham nhũng, trốn thuế…

Thị trường bất động sản đang góp phần hoàn thiện hoạt động quản lý đất đai và các công trình xây dựng

Thị trường bất động sản đang góp phần hoàn thiện hoạt động quản lý đất đai và các công trình xây dựng

Bên cạnh đó, sự vận hành thị trường này sẽ góp phần xác lập các mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và người sử dụng bất động sản, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, khắc phục tình trạng phi kinh tế trong đầu tư xây dựng, tăng thu cho Ngân sách Nhà nước…

Vận hành thị trường bất động sản đã góp phần thúc đẩy ứng dụng và cải tiến khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng nhà ở, giúp bảo vệ môi trường

Anh Nguyễn Anh Sơn, đang theo học Liên thông Cao đẳng Dược cho biết: “Tôi có tìm hiểu và thấy được rằng với thị trường nói chung, và thị trường bất động sản nói riêng thì các thị trường này đang chịu sự tác động tương hỗ lẫn nhau giữa các yếu tố cung cầu, cùng giá cả cạnh tranh. Điều này thúc đẩy các chủ thể thị trường nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cải tiến tổ chức và quản lý, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh nhằm mục đích thu lợi nhuận.”

Thông qua thị trường bất động sản, các chủ thể kinh doanh mới có điều kiện tiếp xúc, mở rộng quan hệ: nội bộ trong thị trường và các mối quan hệ với các ngành, các lĩnh vực khác nhau như: xây dựng, địa chính, ngân hàng, môi trường đô thị.

Facebook Comments
Rate this post