Châu Phi

Châu Phi có dân số đứng thứ 2 thế giới và diện tích đứng thứ 3. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những sự thật thú vị về đất nước, con người Châu Phi.